FASIL AD PZ "Filteri" je osnovan kao radna jedinica "Sitare" sa ciljem da se vrši dalja finalizacija sita iz proizvodnog programa matične radne jedinice. Razvojem i usavršavanjem proizvodnje, pored sita, uvedeni su u proces i drugi filtracioni materijali kao što su filtracioni papiri, filc, mineralna vuna, pamučne tkanine, netkana žičana pletiva itd. Danas je ova bivša radna jedinica prerasla u Profitni centar sa sledećim proizvodnim programom:
Prečistači ulja, goriva, vazduha i drugih fluida

Izrađuju se u svim oblicima po zahtevu korisnika. Finoća filtriranja se kreće od 5 do 25 µm na finim, i preko 25 do 5000 µm za grube filtracije.Materijal za izradu filtracionog sloja mogu biti:

  • - Sita od nerđajućeg čelika, mesinga ili bronze.
  • - Sintetička sita.
  • - Filtracioni papiri.
  • - Filc ili mineralna vuna.
  • - Pamučna tkanina.
  • - Netkana žičana pletiva itd.

Posebnu vrstu prečistača vazduha predstavljaju prečistači vazduha na dizelelektričnim lokomotivama i njihovim kompresorima.

Usisne korpe i cediljke

Izrađuju se u svim oblicima po zahtevu.

Materijal za izradu je uglavnom nerđajući čelik, ali nisu isključeni i drugi materijali.


"DN" prečistači

Filtracioni sloj je u obliku jednoslojnog ili višeslojnog neorebrenog cilindra, sa perforiranim ojačanjem spolja ili unutra, ili pak bez ojačanja. Materijal za izradu ovih prečistača je isti kao kod prethodne vrste.

Disk sita, filter diskovi i zaptivači

Izrađuju se u obliku najjednostavnijih diskova ili prstenova od sita (disk sita), koji mogu biti okovani sa spoljne strane ili pak sa unutrašnje limenim okvirom (filter diskovi).

Posebnu vrstu filter diskova predstavljaju veliki diskovi prečnika 1000 - 2000 mm koji se koriste, zavisno od svoje konstrukcije, u vinarskoj, farmaceutskoj i hemijskoj industriji ili u industriji šećera i industriji jestivog ulja.

Izrađuju se pretežno od sita od nerđajućeg čelika, a okvir može biti od aluminijuma ili bakra.

Zaptivači se izrađuju od aluminijumskog ili bakarnog lima, a mogu biti u obliku prstena ili pravougaonog okvira. Dimenzionalno, uglavnom prate filter diskove. Filter diskovi i zaptivači do prečnika Ø235 mm.

Ram sita

Služe za razna ceđenja i prosejavanja u hemijskoj, farmaceutskoj, naftnoj industriji, uljarama, šećeranama itd.

Ram sito i priključak, izrađuju se od nerđajućeg čelika.

Vibro sito

Vibro sita se koriste u naftnoj, kožarskoj industriji itd. Sita se izrađuju od nerđajućeg čelika, a ramovi (zakačke) od nerđajućeg čelika ili drugog materijala zavisno od primene.

Laboratorijska sita

Služe za laboratorijsko prosejavanje i određivanje granulacije raznih praškastih materijala. Proizvode se u setovima od više komada sa različitom finoćom prosejavanja (po zahtevu kupca).

Demisteri

Shodno uvedenim standardima ISO 14001 i opštoj potrebi da se izbegnu ekološki poremećaji, sve procesne i druge industrije koje u atmosferu mogu da ispuste supstance štetne po okolinu, prinuđene su da ugrađuju uređaje za prečišćavanje otpadnih nepoželjnih fluida.

Izradjuje se kružnog oblika, pravougaonog i oblika po zahtevu . Elementi filtracionog sloja su izrađeni od višeslojne netkane pletenice od nerđajućeg čelika (ili od materijala po zahtevu) i snabdeveni su potrebnim okvirima i spojnicama.

Specijalni pečistači

Pored svih navedenih proizvoda, moguća je i izrada prečistača bilo kakvog oblika i karakteristika, po uzorku ili dokumentaciji.

  1. Separatori
Copyright © 2015 Fasil A.D. - All rights reserved! webmaster