FASIL AD će svoju politiku ciljeva kvaliteta i zaštite životne sredine ostvariti preko menadžmenta kvalitetom i menadžmenta zaštite životne sredine, saglasno zahtevima standarda ISO 9001 i ISO 14001, uz naglašenu ulogu rukovodstva i svih zaposlenih.
  1. Sertifikat 1 Sertifikat 2
  2. Naš izazov je najviši standard kvaliteta, osigurali smo to kroz našu duboku stručnost, primenom najnovijih mernih instrumenata i iskusnih kadrova . Kvalitet je alfa i omega naših preciznih delova kome mi pridajemo najveću vrednost. Sa overenim sistema kvaliteta prema ISO 9001, garantujemo od ponude pa do isporuke da naši precizni delovi zadovoljavaju 100% zahteve naših korisnika.
  3. Rado će mo da vam pomognemo u proizvodnji i kvalitativno orijentisanim dizajnom preciznih delova vrednih razmatranja analitičkih kriterijuma.