FASIL AD Naša obaveza je da poštujemo najstrožije kriterijume i mere kvaliteta proizvoda i zaštite čovekove okoline.
Dizajn i osnovne karakteristike sita
 • Osnovne karakteristike
Formirajuća sita
 • Dizajn I tipovi sita po zahtevu i prilagođeni svakoj mašini i poziciji primene:
 • Vrste: jednoslojna, 1,5-slojna, dvoslojna, 2,5-slojna, 3-slojna
 • Tkanje : 2 – 24 nita
 • Materijal: PES, PA, CFM 300-700
 • Jednoslojna 3- nita
  jednoslojna 3- nita jednoslojna 3- nita
 • Jednoslojna 5- nita
  jednoslojna 5- nita
 • Dvoslojna
  dvoslojna dvoslojna
 • Dvaiposlojna
  dvaiposlojna dvaiposlojna
 • Troslojna SSB sita
  troslojna SSB sita
 •  
  troslojna SSB sita
Osnovne karakteristike formirajućih sita:
 • - termostabilizovana sa utkanim nemarkirajućim spojem i obrađenim ivicama. Materijali za proizvodnju sita su monifili:
    poliester i poliamid sa visokim mehaničkim i fizičkim osobinama.
 • - stabilnost u radu, visoka otpornost na habanje.
 • - ravnomernost strukture sita, visok stepen retencije,
 • - otpornost na prljanje,
 • - glatka i ravna strana papira,
 • - pouzdan rad pri svim uslovima eksploatacije Propustljivost po zahtevu: CFM 300 – 700
Sušna sita
 • za sve tipove mašina, za brzohodne i sporohodne mašine,
 • Pozicije primene; slalom pozicije I ostale sušne grupe, dizajna po zahtevu propustljivosti Cfm 70 do 600, dizajn po zahtevu.
 • Prikaz pojedinih tipova sita
Spiralna sušna sita
 • proizvedena spiralnim oblikovanjem žice, Cfm 90 do 1000.
Osnovne karakteristike sušnih sita izradjenih tkanjem:
 • - termostabilizovana, sa nemarkirajućim spojem i obrađenim ivicama
 • - dobra stabilnost i pouzdanost u radu.
 • - ravnomernost strukture sita i velika kontakta povrsina za sušenje,
 • - otpornost na prljanje i habanje
 • - glatka i ravna površina profilisanog monofilamenta
 • - dobra aerodinamika za rad pri visokim brzinama
 • - otpornost za rad pri visokim temperaturama
Spojevi sušnih sita
 • izrađeni su utkivanjem spirala. Spojevi su nemarkirajući, mehanički pouzdani i prilagođeni za laku montažu. Spojevi na spiralnim sitima su sastavni deo sita i opremljeni su fiksatorom za laku i brzu montažu.
 • Materijal: polyester, PPS i drugi hidrolizno postojani materijali po zahtevu
 • Postojanost: rad na temperaturama do 160 i specijalni materijali za rad do 200°C.
Sušna sita od nerđajućeg čelika
 • Sita od upredene žice za rad na visokim temperaturama
Presvlake vakum formera i sitove valjke Podložna sita N°:2 - 7 /cm , i Gornja sita N°:12 - 28 /cm

Proizvode od nerđajućeg čelika, fosfor - bronze, mesinga i od sintetičkih materijala odabranih prema poziciji primene.

Sito sa dijagonalnim spojem za V/F; formirajuće i podložno 1. - Dijagonalna metalna sita za pozicije; vakuum formera, egutera, sitovih valjaka
 2. - sintetička termoskupljajuća sita za sitove valjke
 3. - Sintetiča sita za filtere i zgušnjivače- jednoslojna , dvoslojna , Material: poliester, kynar, PPS, polipropilen, poliamid, saran i po zahtevu Primena:
    na filterima i zgušnjivačima u proizvodnji celuloze , papira i dr.
Pres platna i trake za filtraciju, chemy washer
4. Tehnička sita (pletiva)
 1. Metalna sita se izrađuju sa kvadratnim i pravougaonim otvorima finoće 0,040 do 4 mm.
 2. Tkanje: dvonito, tronito i četvoronito, kao i "slepak" sita.
 3. Koriste za filtriranje, prečišćavanje, prosejavanje, kalibrisanje, odvodnjavanje, formiranje, sušenje, transport, zaštitu idr.
 4. Sinteticka sita proizvode se od poliestera, poliamida i materijala po zahtevu korisnika.

 1. Slepak tkanje
 1. Tehničko sito
Sita za drvnu industriju

proizvode se od nerđajućeg čelika, i poliestera 1. Trakasta presa
Filtraciona platna za suvu i mokru filtraciju

se proizvode od poliestera, poliamida i polipropilena. Koriste se u papirnoj, prehrambenoj, cementnoj, hemijskoj, procesnoj, farmaceutskoj industriji, rudarstvu, flotaciji obojenih metala (Al, Cu, Zn...) I sl.


Copyright © 2015 Fasil A.D. - All rights reserved!