FASIL AD Klizni ležaji je postala specijalozovana proizvodnja kliznih elemenata, jedinstvena na Balkanu. Svojim proizvodima zahtevanog kvaliteta, Fasil je dostigao nivo renomiranog proizvođača kliznih elemenata.
Livnica
Konti odlivci
Tehološke mogućnosti konti livenja su sledeće
 1. - šipke i cevi precnika Ø 20 mm do Ø 120 mm
 2. - kvadratni profili od 30x30 do 100x100 mm
 3. - trake od ‡ 10-20 mm debljine do 80-300 mm širine
 4. - dužina profila: 2-4 metra, po zahtevu kupca.
Klizni elementi
 1. Proizvode se od raznih vrsta bronzi koje imaju izuzetna klizna svojstva kao i od drugih vrsta obojenih metala.
Upotreba
 1. - Za male brzine kretanja i visoka opterecenja
 2. - Za ležaje teških građevinskih mašina i rudarsku mehanizaciju
 3. - Za ležaje transportnih mašina
 4. - Za vodice uređaja za presovanje i secenje
 5. - Za uležištenja u tecnostima i sredinama gde može doći do ispiranja sredstava za podmazivanje ili je njihov dovod otežan.
Prednosti
 1. - Otpornost i na temperaturu do 350°C
 2. - Spremnost na rad nakon dugog mirovanja
 3. - Pogodnosti za rad u tečnostima
 4. - Otpornost na koroziju
Ležaji naliveni belim metalom
Ležaji sa grafitom
 1. - Klizni elementi ovog tipa ne zahtevaju dodatno sredstvo
    za podmazivanje
 2. - Osnovni materijal je na bazi bronzi i čelika sa uloženim grafitom, koji
    u određenom rasporedu prekriva deo klizne površine
 3. - Rad bez održavanja
 4. - Grafitni uložak se ne ispira
 5. - Grafit pravi tanak film na obe dodirne površine, pri čemu se stvara
    razdvajajući klizni sloj koji sprečava metalni dodir i suvo trenje.
Centrifugalni odlivci
Centrifugalni odlivci
 1. Obezbeđuje se visoka mehanička svojstva odlivaka, homogena struktura, bez uključaka i poroznosti istih. Postrojenje razmtoplalnog livenja i trenutno raspoloživi alati omogućavaju livenje čaura prečnika od Ø 100 do Ø 600 mm i dužine 900 mm. Za manje dužine odlivaka moguće je obezbeđenje i većeg prečnika odlivaka.
Odlivci izradeni po modelu
Kokilni odlivci
 1. Livenjem u metalnim kalupima dobijaju se odlivci odličnih fizičko-mehaničkih svojstava, homogene strukture.
Odlivci liveni u pesku
 1. Livenje odlivaka u pesku se vrši u kalupima prema zahtevu i modelu. Naša livnica proizvodi odlivke složene geometrije tehnologijom kalupovanja u pesku (kućišta pumpi, radna kola pumpi, stezači, klizači, klizači tela ventila itd), a sve to po dokumentaciji kupca ili po uzorku.
Ležaji naliveni belim metalom
Ležaji naliveni belim metalom
Mašinska obrada
Vršimo usluge
 1. - mašinske obrade struganjem,
 2. - mašinske obrade glodanjem,
 3. - mašinske obrade rendisanjem,
 4. - mašinske obrade bušenjem,
 5. - mašinske obrade brušenjem,
 6. - termičke obrade,
 7. - zavarivanja,
 8. - obradu plastičnom deformacijom.
Razmenjivači toplote
Prikaz izvedbi razmenjivača toplote

Za sve proizvode iz proizvodnog programa kliznih ležaja daje se fabrički atest za kavalitet ugrađenog materijala kao i za hidroprobe, ili atest akreditovane laboratorije u zavisnosti od vrste i namene proizvoda.

Copyright © 2015 Fasil A.D. - All rights reserved! webmaster