Novosti Zanimljive vesti iz naše kompanije.
Izveštaji
Bitan događaj

10.08.2020, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

Odluke sa redovne sednice skupštine akcionara 2020.

10.08.2020, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

2. Godišnji izveštaj

08.07.2020, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

3. Ciljevi poslovne politike

08.07.2020, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

4. Izveštaj od strane N.O.

08.07.2020, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

5. Zapisnik

08.07.2020, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

III Zapisnik

27.06.2019, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

Obelodanjivanje finansijskih izveštaja za 2018. godinu

28.05.2019, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

Oglas o prodaji dela imovine

28.09.2018, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

Akti Društva

27.06.2016, autor: Dragan Pavlović

Akti društva usvojena na sednicu Skupštine akcionara održane 18.06.2016. godine

Prilozi:

Naša filozofija

Uspeh kompanije se zasniva na motivaciji i kvalifikaciji zaposlenih. Atraktivnost ove kompanije za nove zaposlene stvaranjem stvaranje prostora za nove ideje i otverenosti za inovacije van sadašnje radne prakse. FASIL AD stoga nudi širok spektar zanimljivih ponuda koje slede ove ciljeve i u isto vreme pomože mladim ljudima da započnu svoju karijeru.

Na sledećim stranicama pronać́i ćete informacije o slobodnim radnim mestima.

Konstrukciju sita prilagođavamo proizvodnom programu i svakom tipu papir - mašine preko sistema preplitanja, numere, vrste, tipova i dimenzija materijala.

Rado će mo da odgovorimo na vaša pitanja ili da primimo vaš CV.

Copyright © 2015 Fasil A.D. - All rights reserved! webmaster